Informal meeting between DRLA representatives and representatives of the RGUP

18 января 2022 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей Голландско-Российской юридической ассоциации (The Dutch-Russian Law Association) Ruth van der Pol и Liudmila van der Pol с руководством Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Главным поводом для встречи стало обсуждение актуальных направлений в развитии международного сотрудничества с российскими коллегами, образовательными организациями и профессиональным юридическими сообществом, и достигнуты соглашения по некоторым новым проектам в 2022 году. 

В настоящее время организовано более 20 совместных мероприятий, в рамках которых успешно проведены международные научно-практические конференции и в 2019 году по приглашению Ассоциации состоялась поездка представителей Университета в г. Гаага.

Ссылка на сайт РГУП: link

Op 18 januari jl. vond in St. Petersburg in informele sfeer een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de DRLA, Ruth van der Pol en Liudmila van der Pol, met de directeur van het Noord-Westelijke filiaal van de Russische Staatsuniversiteit voor de Rechtspraak (RGUP), Iaroslav Zholobov en Aleksandra Dorskaia. Belangrijkste reden voor het bezoek was het versterken van de internationale samenwerking met Russische collega juristen, en in dat verband het bereiken van overeenstemming over enkele nieuwe projecten voor het jaar 2022. 

Er hebben tot op heden meer dan 20 gemeenschappelijke activiteiten plaatsgevonden, waaronder succesvolle internationale praktische enwetenschappelijke conferenties. Daarnaast is een vertegenwoordiging van de RGUP in oktober 2019 op uitnodiging van de DRLA op bezoek geweest in Den Haag. 

Verwijzing naar de website van RGUP: link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *